راه اندازي و پشتيباني شبكه

تأییدیه سازمان امورمالیاتی

درج شده در لیست نرم‌افزارهای فروش اداره کل امور مالیاتی کشور

تأییدیه سازمان امورمالیاتی

درج شده در لیست نرم‌افزارهای فروش اداره کل امور مالیاتی کشور

تأییدیه سازمان امورمالیاتی

درج شده در لیست نرم‌افزارهای فروش اداره کل امور مالیاتی کشور

تأییدیه سازمان امورمالیاتی

درج شده در لیست نرم‌افزارهای فروش اداره کل امور مالیاتی کشور

در صورت تمایل به مشاهده دموی نرم افزار، لطفا فرم درخواست را تکمیل نمایید

برای آشنایی با محصولات و خدمات آپاک می توانید با ما تماس بگیرید
ما در آپاک بهترین و یا مناسب ترین راهکار را در اختیار شما قرار می دهیم

به بالا بروید

حقوق و دستمزد


 • تعریف چارت و واحدهای سازمانی و اداری
 • تعریف ضرایب حقوق و دستمزد (ضریب اضافه کاری، شب کاری، کسرکار و …) و تعیین عناوین پرداختی حقوق
 • تعریف اطلاعات فردی، حقوق و مزایا (حکم) و مفاد قرارداد برای پرسنل
 • تعیین مرخصی اول دوره برای هر پرسنل بطور مجزا
 • تعریف فرمول عوامل بصورت پارامتریک (حق بیمه،حق مالیات، عیدی و …)
 • صدوراتوماتیک سند حقوق بر اساس مراکز هزینه تعریف شده برای هر پرسنل
 • ثبت سند حقوق به تفکیک پرسنل ویا به تفکیکی مراکز هزینه
 • ثبت مرخصی ساعتی و روزانه
 • ثبت ماموریت ساعتی و روزانه
 • ثبت مساعده و تعریف وام برای کسر از فیش بصورت ماهانه
 • امکان محاسبه اتوماتیک عیدی و پایان کار و مانده مرخصی پرسنل بر اساس فرمول تعریف شده
 • امکان محاسبه معوقات حکم پرسنل از یک تاریخ خاص و اعمال در فیش
 • امکان تهیه دیسکت بیمه و دیسکت مالیات و دیسکت حقوق
 • امکان ثبت پرداخت ویا کسر از فیش برای یک ماه

اموال


 • تعریف محل استقرار اموال
 • تعریف گروه قوانین و طبقات اموال
 • تعریف قوانین استهلاک
 • ثبت اطلاعات اموال و اختصاص پلاک
 • ثبت سند تحویل و دریافت اموال
 • ثبت سند استهلاک اموال براساس قوانین تعریف شده
 • ثبت سند اسقاط اموال
 • ثبت سند تعمیر و تعدیل اموال
 • ثبت سند فروش اموال
 • گزارش اموال به همراه گزارش گردش کار پلاک
 • گزارش صورت مالی اموال بر اساس استاندارد امور مالیاتی

اموال


 • تعریف محل استقرار اموال
 • تعریف گروه قوانین و طبقات اموال
 • تعریف قوانین استهلاک
 • ثبت اطلاعات اموال و اختصاص پلاک
 • ثبت سند تحویل و دریافت اموال
 • ثبت سند استهلاک اموال براساس قوانین تعریف شده
 • ثبت سند اسقاط اموال
 • ثبت سند تعمیر و تعدیل اموال
 • ثبت سند فروش اموال
 • گزارش اموال به همراه گزارش گردش کار پلاک
 • گزارش صورت مالی اموال بر اساس استاندارد امور مالیاتی
×

با آپاک مطمئن گام بردارید...

× سوالی دارید بپرسید